Privacyverklaring

Bedrijfsgegevens:
Iris van Gulik Paardendierenarts
Eekwielensweg 7
7448 PT Haarle
0640313997
www.irisvangulik.nl
paardendierenarts@irisvangulik.nl
KvKnr: 80162037

December 2020
1. Verwerking persoonsgegevens
De verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor de website en de werking van de
website (www.irisvangulik.nl) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins.
Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plugins.
2. Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. In deze
verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies
gebruikt worden en waarom.
Wat zijn cookies
Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.irisvangulik.nl) wordt
meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er
staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website
bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar
deze website.
Google Analytics
Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt
geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de
verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden
of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen
toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is
een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse
servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van
Google.
Social Media buttons
De verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies
plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies
kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door Iris van Gulik Paardendierenarts
gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.
Nieuwsbrief
Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Iris van Gulik Paardendierenarts
(voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden

gebruikt. Meer informatie over de cookies van ActiveCampaign/Mailblue kun je vinden in
hun privacy policy.
Uitschakelen en verwijderen
Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je
browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.
3. Google Analytics
Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor
gebruik. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze dienst analyseert de
gegevens van websitebezoekers. Een IPadres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te
herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid
wat online vindbaar is.
4. Social Media Kanalen Iris van GulikPaardendierenarts maakt gebruik van verschillende social
mediakanalen, namelijk: LinkedIn, Facebook, TikTok en Instagram. Om het voor de klant zo
gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Iris van Gulik Paardendierenarts gebruik van buttons,
linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om
duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de
social mediakanalen uitsluitsel bieden.
5. Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga
je naar een website buiten WensWebdesign.nl. Het kan zijn dat deze externe websites
gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring
van de betreffende website.
Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn
ontvangen.
6. Privacy algemeen Iris van Gulik Paardendierenarts verzamelt en verwerkt geen persoonlijke
gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf,
bewust, aan haar zijn verstrekt.
7. Verzamelde informatie We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je
lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.
Contactformulier
Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e-
mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag
afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je
telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent
niet verplicht om je telefoonnummer af te geven. Met deze gegevens kunnen we jou ook
offertes of facturen sturen. Deze ontvang je op je e-mailadres.
Betalen
Om een betaling voor jou zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, maken wij gebruik van
een onlinebetaalservices. Hierdoor kun jij bijvoorbeeld met Ideal je bestelling betalen. Om dit
mogelijk te kunnen maken worden jouw betaalgegevens, IP-adres, je internetbrower, je
apparaattype en in sommige gevallen je NAW-gegevens met hen gedeeld. Deze gegevens
zien wij overigens niet.
Nieuwsbrief

Je krijgt van Iris van Gulik Paardendierenarts alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor
expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt
ActiveCampaign/Mailblue gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook
bij hen bekend. Wil jij je uitschrijven? Dat kan altijd.
Weggever of webinar
Op onze website kun je een weggever downloaden.
Daarvoor vragen we jouw emailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Wanneer jij
je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet
toestemming voor via een aanvraagformulier. Wanneer jij je inschrijft voor een webinar
hebben wij jouw e-mailadres nodig om jou de link van de webinar te sturen. Naar aanleiding
van de weggever of de webinar kunnen wij jou e-mails sturen over onze dienstverlening. Hier
kun je je altijd voor afmelden of bezwaar tegen maken.
Patiëntgegevens
Iris van Gulik Paardendierenarts verwerkt in de patiëntenadministratie en in de
patiëntendossiers, persoonlijke gegevens van u en uw dier. Daarom graag aandacht voor het
volgende:
1. Wij maken gebruik van 2 softwareprogramma’s voor het verwerken van uw gegevens. Een
digitaal programma waarin de patiëntendossiers worden gemaakt en een
administratieprogramma waarin de facturen en boekhouding worden verwerkt. Beide
programma’s zijn versleuteld middels wachtwoorden en gebruikersnamen. Deze worden
regelmatig gewijzigd en de apparaten en systeembeveiliging worden up to date gehouden.
De accountant heeft toegang tot het administratieprogramma voor de boekhouding. Met het
accountantskantoor is een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor het kantoor
verplicht is tot geheimhouding van uw gegevens.
2. Van u worden uw naam, adres en telefoonnummer in de administratie opgenomen. Van
uw dier wordt de naam, leeftijd, ras en chipnummer, klachten en behandeling verwerkt in
het patiëntendossier. De gegevens van u en uw dier worden gedurende 10 jaar in de
software bewaard, zodat wij bij eventuele vervolgconsulten inzage hebben in de gezondheid
en het behandelverleden.
3. Wanneer u deze gegevens eerder verwijderd wilt hebben, kunt u dit aangeven. Financiële
gegevens hebben een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
4. Tijdens een behandeltraject wordt er verslag gedaan naar een eventueel verwijzend
dierenarts. Een verslag wordt per e-mail in PDF verzonden naar de dierenarts. Wij zullen
alleen in overleg met u en met uw toestemming informatie verstrekken. Gaat u hiermee niet
akkoord, geef dit aan.
5. De status van uw dier kan te alle tijde digitaal alleen door u worden opgevraagd voor eigen
administratie of om te verstrekken aan andere personen die te maken hebben met uw dier.
6. Indien er bij openstaande nota’s een incassobureau moet worden ingeschakeld, worden
uw persoonsgegevens gedeeld met het incassobureau.
Academie/Besloten Facebookgroep
Contactgegevens
Om jou deel te kunnen laten nemen aan de academie hebben wij jouw emailadres en naam
nodig. Op deze manier kunnen we jou voorzien van een account. Daarnaast houden we je op
de hoogte van de lessen die we aanbieden via e-mails.
Je account
Voor de academie heb je een account nodig. Hierin worden de volgende gegevens
opgeslagen: naam en e-mailadres. Er wordt automatisch een wachtwoord voor jou

gegenereerd zodat jij veilig kunt inloggen. Dit wachtwoord kun je veranderen wanneer je
eenmaal bent ingelogd. Bij je account hoort ook een logboek waarin wij kunnen inzien hoe
vaak je inlogt en vanaf welk IP-adres. Wij doen niks met deze gegevens, totdat jij contact
opneemt om misbruik van jouw account te melden.
8. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens
Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moet Iris van Gulik Paardendierenarts
een grondslag hebben. Je kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te
mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn: - De gegevens e-mailadres,
telefoonnummer, account voor de academie en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor de
uitvoering van de overeenkomst die met jou is aangegaan. - De gegevens (bedrijfs)naam en
NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit
de belastingwet. - Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou.
Deze toestemming kun je altijd intrekken. Daarnaast vragen wij voor het verwerken van
gezondheidgegevens toestemming. Ook wanneer het kinderen betreft, zullen wij
toestemming vragen. - Voor het toesturen van directmarketing naar bestaande klanten
hebben wij een gerechtvaardigd belang. Bij elke vorm van direct-marketing die verzonden zal
worden zullen wij een afweging maken tussen onze marketingbelangen en de privacyschade
van jou. Zonder naam, adres(sen), e-mailadres en betaalgegevens kan Iris van Gulik
Paardendierenarts haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens
niet wil verstrekken kunnen we je niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot
stand komen, wat betekent dat Iris van Gulik Paardendierenarts geen diensten kan leveren.
Wil je wel een dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet
verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.
9. Delen met anderen Iris van Gulik Paardendierenarts verkoopt jouw gegevens niet aan derden
en zal deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de
overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die jouw
gegevens verwerken in haar opdracht, sluit Iris van Gulik Paardendierenarts een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van jouw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Iris van Gulik Paardendierenarts
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
10. Hoe lang we gegevens bewaren
Iris van Gulik Paardendierenarts bewaart je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om
de doelen te behalen waarvoor zij jouw gegevens heeft verzameld. De bewaringstermijn(en)
zijn:
- De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de
wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur
is voldaan.
- Het account wat je hebt aangemaakt blijft zolang bestaan als je zelf wil. Dit account wordt
direct verwijderd wanneer jij het account verwijderd wilt hebben. Hiervoor kun je contact
opnemen met ons.
- De gegevens van de aangemaakte gebruiker voor onderhoud en aanpassingen aan de
website worden na beëindigen van de overeenkomst een jaar bewaart voor eventuele
komende aanpassingen.
- Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden
verwijderd.

11. De rechten van jou
Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten
verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te
minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te
maken tegen het opslaan van de gegevens. Iris van Gulik Paardendierenarts heeft echter
geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruik wilt
maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan
contact op via paardendierenarts@irisvangulik.nl.
12. Beveiliging van gegevens Iris van Gulik Paardendierenarts neemt de bescherming van jouw
gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het
idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op via paardendierenarts@irisvangulik.nl.
13. Klacht
Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht
indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.
14. Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.